Your Calling is onderdeel van Ajita Zentrum.

Doel en Alg. voorwaarden van Ajita Zentrum

Zonder toestemming van Ajita Zentrum is het niet toegestaan om content van
Ajita Zentrum te kopiëren en/of aan te passen, te vertalen en/of zonder bronvermelding , uit te geven en/of te publiceren.

Algemene voorwaarden

Doel:
Ajita Zentrum staat voor kwaliteit.
In alle vormen van coaching trajecten of  activiteiten die Ajita Zentrum geeft.
Ajita Zentrum streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van haar diensten.

Kwaliteitsbewaking
Om de hoge kwaliteit te kunnen blijven waarborgen worden er regelmatig diverse trainingen, aanvullende opleidingen, workshops of screening van kwaliteiten en toegepaste kennis.

Aansprakelijkheid
Alle klachten worden vertrouwelijk en serieus genomen en behandeld.
Ajita Zentrum is gevrijwaard van aanspraken door derden.
Mocht u toch een gegronde klacht hebben, vul dan het klachtenformulier in.
Er kunnen geen rechten aan welk adviezen dan ook worden ontleend.
U wordt geacht hoe u kiest en hoeveel waarde u aan de gegeven inzichten en adviezen hecht.
Het is geheel aan de client hoe deze er mee om gaat.  Het advies wordt gegeven, en is aan u of u deze al dan niet opvolgt.

Wanneer u gebruik maakt van de coaching diensten van
Ajita Zentrum van gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Schadevergoeding
Ajita Zentrum van zal geen schadevergoeding uitkeren naar aanleiding van gegeven adviezen of  trajecten. U blijft ten allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor uw keuzes en uw eigen leven. Ajita Zentrum retourneert dan ook geen gelden die vooraf betaald zijn.  De geleverde diensten zijn derhalve niet terug te vorderen..

Garantie
Een coaching consult is ten alle tijden altijd een momentopname.
Dit hangt samen met het proces of de fase waarin u verkeert en hoe gemotiveerd u bent.
Ajita Zentrum geeft dan ook geen enkele garantie met betrekking tot blijvende veranderingen. De keuzes die u maakt zijn volledig van u en voor u.

 

Medische zaken.
Ajita Zentrum adviseert te allen tijde een medisch specialist te consulteren.
Ajita Zentrum geeft geen medisch advies of consult.
De diensten  van Ajita Zentrum vallen onder de “alternatieve zorg” 
Derhalve is er dan ook geen rechtstreekse lijn met de verzekeraar.
Deze factuur kan je niet declareren bij je zorgverzekering.
Coaching kan en mag complementair zijn, u dient Ajita Zentrum wel te verwittigen van uw medische situatie zodat ook bepaald kan worden of coaching complementair is voor u.


Zwijgplicht
Ajita Zentrum hecht grote waarde aan de privacy van haar client en heeft dan ook haar zwijgplicht. De waarde aan het vertrouwen tussen u en Ajita Zentrum staat dan ook hoog in het vaandel. Discretie is gegarandeerd. Daarbij heeft Ajita Zentrum het bekende ‘Beroepsgeheim/zwijgplicht’ en valt als een van de hoofdpunten onder dit artikel.

Uw vertrouwen
Het is toegestaan om gesprekken die tussen u en Ajita Zentrum plaats vinden op te nemen. Wel bent u verplicht Ajita Zentrum dit vooraf schriftelijke of mondeling aan te geven.
Ajita Zentrum is gerechtigd om het consult eventueel af te breken als blijk is van een situatie die niet passend is van het consult. Mocht er toestemming zijn verleend is het niet toegestaan het opgenomen consult te openbaren aan derden, te kopiëren of te publiceren.

Weigering/blokkering voor consulten.
Ajita Zentrum behoud het recht voor, zonder opgaaf van redenen, u bepaalde diensten te weigeren.


Boekingen
:
Consulten op afspraak dient 48 uur van te voren voldaan te zijn of afgezegd met bevestiging van Ajita Zentrum. Heeft u niet tijdig afgezegd worden de volledige consult kosten in rekening gebracht.

Privacyreglement
Europese privacywet die 25 mei 2018
Ajita Zentrum gebruikt uw persoonlijke gegevens* voornamelijk voor het 1 op 1 contact dat op uw verzoek heeft plaats gevonden of plaatst gaat vinden. Is er geen contact meer tussen u en Ajita Zentrum word iedere data omtrent al uw gegevens vernietigd. Dit betekent ook dat er geen dossier opmaak plaatst vindt en/of bewaard blijft.
Alle gegevens die u Ajita Zentrum verstrekt vallen onder geheimhouding.
* Onder gegevens vallen naam, leeftijd, bereikbaarheid.

Intellectuele eigendom
Niets van deze site mag worden overgenomen of worden gekopieerd, zonder vooraf toestemming van Ajita Zentrum.

 

Ajita Zentrum
Tel : 06 19 000 139
Gevestigd te Stedebroec
KvK 66296513
BTW 131686720B02
ajita.zentrum@gmail.com