Fundamentele opvattingen die veranderen

Gepubliceerd op 10 maart 2022 om 09:55

De basis die je geleerd hebt en veranderen.
De gemiddelde mens heeft grote moeite met het vergaren van nieuwe kennis die de wortels van de huidige kennis en bestaan ontwortelen. 
Dat is een hele kluif voor sommige mensen. 
Zekerheden vervallen en oude kennis staat de wankelen waar nieuwe kennis zich wil manifesteren.

De één gaat dat wat makkelijker af dan de ander. Oude patronen en geleerde kennis is voor de één absoluut een noodzaak om zich zelf staande te houden,
voor de ander is het een belemmering maar er zijn ook mensen die er juist op floreren.
Openstaan voor het nieuwe kan een klein struikelpuntje onder het gras schuilen.
Bij ver weg de meeste is het struikelpuntje dat het nieuwe nog prima past in de oude jas.

Wat wordt daar mee bedoeld? Het leven heeft je gevormd en zo ook je gedachtes, mening, emoties etc. Dat is een patroon waar in we ons vertoeven en veiligheid schept.
Vanuit die patronen wordt het leven beleefd maar aanzienlijk minder geleefd. Daar zit een groot verschil in. Binnen de bekende cirkel van het leven beleven is er weinig ruimte om het leven te leven en nieuwe ervaringen op te doen zonder belemmeringen van het oude.
Uit de bekende patronen stappen vergt veel.
Patronen hebben bijgedragen aan geconditioneerd leven. Gedrag, denken, emoties etc.
Het fundament van je leven wordt in feite omver gehaald en dat brengt tegengestelde reacties in het algemeen. Een innerlijk conflict van het oude en het nieuwe is veelal de reden dat innerlijk groeien belemmerd. In het oude aangeleerde willen we het nieuwe passen. Dat geeft een vorm van veiligheid. Maar dat voegt veelal niet, temeer omdat het nieuwe haaks tegenovergesteld staat aan het oude. Dat creëert een innerlijk conflict en er ontstaat een gevoel van onveiligheid en/of onrust.

In het oude aangeleerde willen we het nieuwe passen. Dat geeft een vorm van veiligheid.
Maar dat past veelal niet. Het ontbreekt aan innerlijke ruimte. Het oude neemt nog teveel ruimte in beslag.

Het oude en het nieuwe naast elkaar leggen kan een goede optie zijn mits je de verandering in je ook opmerkt en bewust aanwezig bent.
En zeker niet in discussie gaat met jezelf maar objectief kan kijken.

De tip hierin is : Breek je vooroordelen af vóór dat je vooroordelen jouw afbreken!

Succes namens je blogcoach
Behoefte aan meer, neem contact op


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.